JOTA 2022

JOTA-JOTI 2018 Logo (small)

Vum 14. bis den 16. Oktober ass den 65. JOTA.

Um Site www.jotajoti.lu stinn weider Informatiounen wéi een als Radioamateur kann matmaachen. Eng Lëscht mat den Scout Gruppen déi mat maachen ass och hei ze fannen.

Dësen internationalen Event mat enger Bedeelegung vun etwa 2 Millioune Scouten aus 170 Länner ass fir eis déi Geleeënheet fir Reklamm fir eisen Hobby ze maachen an nei OM’en ze begeeschteren. Dofir ass et wichteg, dass mir dee Weekend e bësse méi Toleranz zu allen Richtlinnen op all eise Bänner weisen, awer virun allem dass mir do present sinn a virféieren wéi flott an interessant eisen Hobby ass.

QTH Locator?

LU Den QRA Locator vum Patrick TK5EP ass eng flott Méiglechkeet fir säin eegenen QTH Locator erauszefannen oder fir gewuer ze ginn wou een Amateur sech befënnt wann een säin QTH-Locator kennt. Et kann een verschidden Sachen astellen wéi z.B. Satellitebiller, d'Antennerichtung an Distanz tëschend 2 Punkten asw. 

EN Patrick TK5EP's QRA Locator is a nice and useful tool if you want to figure out your QTH Locator or look up the region of a fellow HAM of which you know the QTH-Locator. You have multiple display choices like satellite maps, daylight curve, bearing calculator and distance between 2 points.  

RL Cours fir de Radio-Amateur Examen

Lëtzebuergesch Den RL organiséiert och dëst Joer nees ee Cours fir de Radio-Amateur Examen.

De Cours op Lëtzebuergesch ass all Méindes an Donneschdes vun 19:00 bis 21h000 Auer. En ass fir all Altersklass a fänkt den 17. Oktober 2022 un.

De Cours ass am Lycée Technique du Centre um Lampertsbierg.

Den Examen vum ILR fir de "Certificat d'opérateur-amateur radio" gëtt den 1. Mäerz 2023 ofgehalen.

Fir weider Informatiounen a fir iech unzemellen, klickt w.e.g. hei.

Fiche d'Inscription au Cours

Inscription au cours pour l'obtention du certificat d'opérateur-amateur radio

Merci de bien vouloir confirmer votre inscription aux cours en versant le montant approprié au
CCP: LU11 1111 0321 8780 0000 des 'Radioamateurs du Luxembourg a.s.b.l.'

et de renvoyer le coupon d'inscription ci-dessous au responsable des cours:
Gilles RISCH LX3GR
84, Cité du Soleil
L-3229 Bettembourg
email: exam@rl.lu

 

Inscription aux cours de préparation
des "Radioamateurs du Luxembourg"

Nom, Prénom:

 

Adresse:

 

Téléphone:

 

Email:

 

Montant versé:

50 EUR (uniquement participation)

Date et signature:

 

 


 

 

 

Cours Radioamateur

Cours fir de Radio-Amateur Examen

Lëtzebuergesch Den RL organiséiert all Joer ee Cours fir de Radio-Amateur Examen. De Cours fir all Altersklass ass op Lëtzebuergesch a fänkt am Oktober un.

Course for the radio amateur-operator certificate

English The 'Radioamateurs du Luxembourg' (RL) is organising a course for the preparation to the examination for the radio amateur-operator certificate. The course will be held in Luxembourgish and will start in October.

Cours pour l'obtention du certificat d'opérateur-amateur radio

Français Les 'Radioamateurs du Luxembourg' (RL), organisera de nouveau à partir du mois d'octobre un cours de préparation en langue luxembourgeoise à l'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur-amateur radio.

Monatsversammlung September 2022

LU De San Marino zu Peppeng ass nach bis den 13. September am “Congé annuel”, dofir fält d’Monatssitzung vum September leider aus.
De QSL-Service geet awer Freides den 30. September zu Eesebuer wéi gewinnt weider, do ass de QSL-Büro da vertrueden fir d’Kaarten ofzeginn oder ewech ze huelen.
 
EN The Pizzeria San Marino in Peppeng is still on "annual leave" until September 13th, which is why the monthly session of September is unfortunately cancelled.
However, the QSL service will continue as usual on Friday 30 September in Eesebuer, the RL Bureau will be there to hand in or take away the cards.