RL QST 2021-09

Themen vun der QST vum 24. an 26. September 2021:

 - Jamboree On The Air
 - LX5MF Michael Faraday
 - 25. IARU R1 General Konferenz
 - Shack zu Eesebuer
 - Cours fir den Examen
 - RL Bulletin
 - 4 Amateuren op der ISS
 - Tokyo Hamfair an 39. Raumfahrt Symposium
 - Amateur Radio Satellitten GENESIS-L an -M
 - RL Monatsversammlung

RL QST 2021-07

Themen vun der QST vum 30. Juli an 1.August 2021:

 - LX FT8 Award
 - Virträg vun der Hamradio
 - Weinheimer UKW-Tagung
 - Meteorscatter am August
 - Propagatiounsprevisiounen
 - LX5MF Michael Faraday
 - SK Faisal Alajmi, 9K2RR
 - Vakanz

RL LXFT8 National DX competition 2021

Competition announcement

In addition to the activities of FT8DMC in 2021, the RADIOAMATEURS DU LUXEMBOURG RL offers to all LXs and all foreign RL clubmembers the opportunity to participate and win prices and certificates offered by the RL
The FT8DMC celebrates its 4th anniversary. FT8DMC was founded on July 12, 2017 by Jo ENGELBRECHT, OE6VIE and Hannes GRÜNSTEIDL, OE1SGU (OE3SGU). Link to FT8DMC.

RL QST 2021-06

Themen vun der QST vum 25. an 27. Juni 2021:

 - Generalverammlung
 - Virtuell Hamradio
 - LX0LU an LX0HI digital verlinkt
 - QSL Kaarten fir Memberen
 - Monatsversammlungen
 - YOTA-Contest
 - Ufängerlizenz
 - IARU HF World Championship
 - Bréng däin Déngen!

AG 2021

 Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2021

Dimanche 6 juin 2021 à 15h00 au « Centre Polyvalent Gaston Stein » à Junglinster. (1 Rue Emile Nilles, 6131 Junglinster)

L’assemblée générale sera tenue avec le respect des consignes de sécurité et des gestes barrière dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19, c.a.d. port du masque obligatoire, désinfection des mains. L’AG ne sera pas suivie d’un repas.

Une invitation écrite est envoyée à chaque membre par voie postale.