2015

 • JOTA JOTI 2015

  Lëtzebuergesch Dëse Weekend, vum 16. bis 18. Oktober, ass erëm de JOTA - Jamboree On The Air - wou d’ Guiden a Scouten eisen Hobby gewise kréien, an och selwer de Mikro kënnen an d’ Hand huelen.

  Weider interessant Informatiounen fannt dir um offizielle Site vum JOTA-JOTI.

 • LX9YL - A success story

  English An international YL (Young Ladies) Team was active from Eisenborn (Luxembourg city neighborhood) between August 7th and 10th, 2015. The group consisted of Dora HB9EPE, Johanna DJ5YL, Mado F1EOY, Christine F4GDI, Claudine F5JER, Tina DL5YL, Evelyne F5RPB, and Sophie F4DHQ. 5 stations have been set up and around 4800 QSOs were logged for the 160 to 6m band range in CW, SSB and Digital (PSK31, 63, 125 and RTTY).

  The log is available via Clublog and the QSL cards are settled via the Luxembourg QSL Bureau by Philippe/LX2A.

  The whole story can be read in the next RL bulletin.

  Lëtzebuergesch Wei annoncéiert hu sech YLen aus 4 verschiddene Länner vum 7. bis den 10. August zu Esebur getraff fir mat LX9YL ze funken. Schlussendlech goufe 5 Statiounen opgeriicht an et konnten an deene 4 Deeg em déi 4800 QSOen gemaach ginn. Niewelaanscht ass och zesummen diskutéiert a gefeiert ginn, a si waren sech op Betzder de Kontroll-Center vun der SES ukucken.

  E Bericht iwwert des Funk-Aktivitéit wäert am nächsten Bulletin publizéiert ginn.

 • RL Grillfest 2015

  RL Grillfest 2015

  Lëtzebuergesch Och dest Joer hat den RL nees op séin grousst Grillfest invitéiert.

  Tëschent  30 an 40 Leit haten den Wee op Eesebur fonnt fir zesummen ze grillen. Also eng Hand voll méi wéi d' lescht Joer.

  D’ Wieder hat och matgespillt, sou dass et en groussen Erfolleg wor.

  Dass souvill Leit do woren beweist, dass et den Leit d' lescht Joer gefall huet an motivéiert fir dat Grillfest d’ nächst Joer ze widderhuelen.

  Wéi een op den Fotoen gesäit wor fir jiddereen eppes derbäi, egal op grouss oder kleng.

  Nom Iessen hunn sech vill Leit an den Schack zréck gezunn wou den LX1IQ eng D-Star Demonstratioun gemaach huet. En ganzen Koup OM’en haten och hiert eegent D-Star Gerät derbäi an hunn äifreg Froen gestallt. Si woren begeeschtert dass den RL elo schonn 3 D-Star Relaisen huet an waarden gespaant op den 4 Relais um Ronnebësch.

  Weider Fotoen vun dësem Event fannt dir hei: Album 1 - Album 2

 • RL QST Archiv 2014

  QST Emissiounen Archiv 2014

 • RL QST Archiv 2015

  QST Emissioun Archiv 2015