Assemblée

 • AG 2017

  Wéi all RL-Member schonn normalerweis mat der Invitatioun per Post matgedeelt krut, ass d’Assemblée generale vum RL Sonndes den 12. Mäerz um 16:00 zu Gonnereng. Wéi déi lescht Joeren ass dat ganzt och mat engem Iessen no der AG kombinéiert. Denkt och w.e.g. dru fir iech bis den 4. Mäerz fir d'Iessen unzemellen ( oder per Telefon beim Vize-President).

  De QSL Bureau wäert och op der Assemblée generale présent sinn, eis Membere kennen hier Kaarten also do ofhuelen respektiv ofginn.

 • AG 2019

  D’Generalversammlung 2019 vum RL ass Sonndes den 10. Mäerz um 16:00 zu Gonnereng. D'Invitatiounen mat den Detailer kommen mat der Post.

  Wéi déi lescht Joeren ass dat ganzt och mat engem Iessen no der AG kombinéiert. Denkt w.e.g. drun fir iech bis den 2. Mäerz fir d'Iessen unzemellen ().

  De QSL Bureau ass och op der Assemblée Générale present an eis Membere kënnen hier Kaarten do ofhuelen an ofginn.

 • AG 2021

   Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2021

  Dimanche 6 juin 2021 à 15h00 au « Centre Polyvalent Gaston Stein » à Junglinster. (1 Rue Emile Nilles, 6131 Junglinster)

  L’assemblée générale sera tenue avec le respect des consignes de sécurité et des gestes barrière dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19, c.a.d. port du masque obligatoire, désinfection des mains. L’AG ne sera pas suivie d’un repas.

  Une invitation écrite est envoyée à chaque membre par voie postale.

 • AG 2022

   Eis alljärlech Generalversammlung ass den 13. Mäerz ab 15:00 Auer am Centre Gaston Stein zu Jonglënster, genee esou wéi dat lescht Joer.

  Dat Ganzt leeft awer ënnert dem 3G Covid-Check-Regime, mee ouni Test op der Plaz. Also nëmmen mat Zertifikat, ouni deen kënnt een net eran.

  Eng detailléiert Invitatioun hutt dir per Courrier kritt. 

   Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 13 mars à 15h00 au Centre Gaston Stein à Junglinster, comme l'année passée.

  Tout se déroulera sous le régime 3G Covid-Check, mais sans tests sur place. Donc uniquement avec un certificat, sans lequel on ne pourra pas entrer.

  Une invitation détaillée vous est parvenue par courrier.

  DownloadRL_Procuration_2022.pdf

 • Nei Adress fir d'Monatsversammlungen

  Opgepasst - Attention - Achtung -  Attention!

  Lëtzebuergesch Vun elo un sinn d'Monatsversammlungen vum RL zu Peppeng am San Marino.

  Français Le local où se tiennent les réunions mensuelles du RL est à Peppange au San Marino.

  Deutsch Die Monatsversammlungen des RL finden ab jetzt in Peppingen im San Marino statt.

  English From now on, the new address of the monthly meetings is in Peppange.

   

  Nei Adress - nouvelle adresse - neue Adresse - new address

  Pizzeria San Marino
  11 Rue de la Montagne
  L-3391 PEPPANGE

   

 • RL AG 2023

   Eis alljärlech Generalversammlung ass den 12. Mäerz zu Mondorf.

  Hei gëtt och de President fir an eise Comité gewielt, RL-Memberen déi fir dëse Posten kandidéiere wëllen, sollen sech bei eiser Vize-Presidentin mellen ().

  Genau Detailer an der Invitatioun fir d’AG 2023.

   Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 12 mars à Mondorf.

  Cette année-ci auront également lieu les élections du président du RL. Veuillez envoyer vos candidatures pour ce poste à notre vice-présidente (). 

  Une invitation détaillée vous parviendra par courrier.

  ProcurationRL_Procuration_2023.pdf
  Einladung RL_AG_2023_Einladung.pdf