LX HF Marathon

 • LX HF MARATHON 2006-2021

  Lëtzebuergesch Hei sinn d'Resultater ab 2006. Félicitatiounen!

  Français Voici les résultats à partir de 2006. Félicitations aux participants.

  Deutsch Anbei die Resultate ab 2006. Wir gratulieren den Gewinnern!

  English Below you can find the final results since 2006. Congratulations!

  Results LX HF Competition 2006
  Results LX HF Competition 2007
  Results LX HF Competition 2008
  Results LX HF Competition 2009
  Results LX HF Marathon 2011
  Results LX HF Marathon 2012
  Results LX HF Marathon 2013
  Results LX HF Marathon 2014
  Results LX HF Marathon 2015
  Results LX HF Marathon 2016
  Results LX HF Marathon 2019
  Results LX HF Marathon 2020
  Results LX HF Marathon 2021

 • LX HF Marathon 2021

  Lëtzebuergesch Den RL invitéiert erëm all seng Memberen nees beim LX HF Marathon 2021 matzemaachen. Denkt och nach w.e.g. drun äre Log vun 2021 bis enn Januar 2022 eranzeschécken! 

  Français L'association "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invite tous ses membres à participer à l’édition 2021 du LX HF Marathon. N'oubliez pas de nous envoyer votre log de 2021 jusque fin janvier 2022.

  English The "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invites all its members to participate in the 2021 edition of the LX HF Marathon. Don't forget to send us your log of 2021 until end of January 2022!

  Deutsch Wir laden alle unsere Mitglieder ein am diesjährigen LX HF Marathon 2021 teilzunehmen. Vergesst bitte nicht euer Logbuch von 2021 bis Ende Januar 2022 einzusenden.

  English Rules (pdf)
  Français Règlement (pdf)

 • LX HF Marathon 2022

  Lëtzebuergesch Den RL invitéiert erëm all seng Memberen nees beim LX HF Marathon 2022 matzemaachen. Denkt och nach w.e.g. drun äre Log vun 2022 bis enn Januar 2023 eranzeschécken! 

  Français L'association "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invite tous ses membres à participer à l’édition 2022 du LX HF Marathon. N'oubliez pas de nous envoyer votre log de 2022 jusque fin janvier 2023.

  English The "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invites all its members to participate in the 2022 edition of the LX HF Marathon. Don't forget to send us your log of 2022 until end of January 2023!

  Deutsch Wir laden alle unsere Mitglieder ein am diesjährigen LX HF Marathon 2022 teilzunehmen. Vergesst bitte nicht euer Logbuch von 2022 bis Ende Januar 2023 einzusenden.

  English Rules (pdf)
  Français Règlement (pdf)