ON8JL

 • D-Star Relais LX0DRD - Dippëch

  Lëtzebuergesch Säit Gëschter, dem  29.11.2014, leeft den Dippëcher D-STAR Relaismat sengem definitiven Ruffzeechen LX0DRD.

  Déi Leit, déi den Relais bis elo als LX0XPgeschafft hunn, mussen d’ Parameteren fir RTP1 an RTP2 an hiren Geräter upassen an op LX0DRD ëmstellen.

  All Internet Servicer wei DPlus, DExtra DCS an IRCDDB sinn och online.

  Nodeem festoung, dass den bestehenden Koaxkabel bis bei d’ Antenn erop schlecht wor hunn mir desen leschten Samsteg duerch en 7/8” Kabel ersat.

  Et besteet den Moment nach sporadesch ee klenge Problem um Niveau vun der Receptioun. Vir der Saach op den Grond ze goen, wäerten mir am Laf vun der nächster Woch den Duplexer tauschen. Et muss sech dann erausstellen op domadder den Problem dann geléist ass.

  English Since 29-NOV-2014 the 3rd Luxembourg D-STAR repeater LX0DRD,located in Dippach JN29XO,is officially on the air with all services enabled.

  If you previously used LX0XPduring the testing period please replace that callsign by LX0DRD in our settings now.

 • D-Star Relais LX0DRH - Riesenhaff

  Lëtzebuergesch Den 05.09.2014 um 10h30 huet den DVC Working Group den D-Star Relais LX0DRHum Riesenhaff op der Frequenz 438.200MHz mat engem Shift vun -7,6MHzan Betrib geholl. D’ Mise en Service ass ouni weider Problemer verlaf.

  Vu que dass d’ Relais Komponenten +- déi Selwecht wei zu Jonglënster (LX0DRJ) sinn, sollten déi meescht Läit mat der Bedienung eens ginn. Sämtlech Internet Servicer sinn och schonns online.

  Éischt Tester an Miessungen hunn erginn, dass den Relais extrem empfindlëch ass an eng super Couverture huet. Rapporten kruten mir vun Cëssange, Bartrëng an Beovange bei Klierf, wou den Relais gutt ze héieren ass an mam Handy geschafft kann ginn. Och fonctionnéiert den Relais gutt an der Wolzer Géigend. Wei déi genau Ausbreedung vum Relais ass muss sech an den nächsten Wochen duerch méi präzise Miessungen an Feedback vun den Leit weisen.

  Am Groussen an Ganzen kënne mir awer elo schonn soen, dass d’ Couverture zimlech genau dem entsprécht wat mir theoretesch gerechent haten an esou eng perfekt Ergänzung zum LX0DRJ zu Jonglënster ass.

  Mam LX0DRH an LX0DRJ hun mir en groussen Deel vum N-W, N-O an O oofgedeckt.