Lëtzebuergesch D’ Lëtzebuerger Funkamateuren “Radioamateurs du Luxembourg” (RL), si frou iech matzedeelen dass si hiren neien Domain-Numm "rl.lu" kritt hunn. Deen ass ab elo direkt aktiv an alles vun “rlx.lu” gëtt automatesch op “rl.lu” weidergeleet.

Deen alen Domain “rlx.lu” bleift awer och nach bestoen esou dass et net dringend ass all QSL-Kaarten, Linken an aner Medien direkt op “rl.lu” ëmzestellen.

Dat selwecht gëllt och fir all Emailen an Aliassen déi op “@rl.lu” ophalen. Déi al bleiwen nach eng etlech Joer bestoen awer denkt drun op “@rl.lu” ëmzestellen.

 

Deutsch Die luxemburgischen Funkamateure „Radioamateurs du Luxembourg“ (RL) freuen sich, Ihnen mitteilen zu können, dass sie ihren neuen Domainnamen "rl.lu" erhalten haben. Ab sofort wird jede Anfrage nach "rlx.lu" automatisch auf "rl.lu" umgeleitet.

Die alte Domain "rlx.lu" wird jedoch weiterhin bestehen und aktiv bleiben. Daher besteht keine Dringlichkeit, alle QSL-Karten, Web-Links und andere Medien zu ändern.

Das gleiche gilt ebenfalls für alle E-Mail-Adressen und Aliase, die mit "@rl.lu" enden. Diese werden noch viele Jahre gültig bleiben, aber denken Sie bitte daran, auf "@rl.lu" umzustellen.