Assemblée

 • AG 2017

  Wéi all RL-Member schonn normalerweis mat der Invitatioun per Post matgedeelt krut, ass d’Assemblée generale vum RL Sonndes den 12. Mäerz um 16:00 zu Gonnereng. Wéi déi lescht Joeren ass dat ganzt och mat engem Iessen no der AG kombinéiert. Denkt och w.e.g. dru fir iech bis den 4. Mäerz fir d'Iessen unzemellen ( oder per Telefon beim Vize-President).

  De QSL Bureau wäert och op der Assemblée generale présent sinn, eis Membere kennen hier Kaarten also do ofhuelen respektiv ofginn.

 • AG 2019

  D’Generalversammlung 2019 vum RL ass Sonndes den 10. Mäerz um 16:00 zu Gonnereng. D'Invitatiounen mat den Detailer kommen mat der Post.

  Wéi déi lescht Joeren ass dat ganzt och mat engem Iessen no der AG kombinéiert. Denkt w.e.g. drun fir iech bis den 2. Mäerz fir d'Iessen unzemellen ().

  De QSL Bureau ass och op der Assemblée Générale present an eis Membere kënnen hier Kaarten do ofhuelen an ofginn.

 • AG 2021

   Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2021

  Dimanche 6 juin 2021 à 15h00 au « Centre Polyvalent Gaston Stein » à Junglinster. (1 Rue Emile Nilles, 6131 Junglinster)

  L’assemblée générale sera tenue avec le respect des consignes de sécurité et des gestes barrière dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19, c.a.d. port du masque obligatoire, désinfection des mains. L’AG ne sera pas suivie d’un repas.

  Une invitation écrite est envoyée à chaque membre par voie postale.

 • Monatsversammlungen ab Oktober 2021

  Monatsversammlung zu Peppeng

  Lëtzebuergesch No Récksprooch mat dem Proprietaire vum San Marino zu Peppeng ass et erëm méiglech eis traditionell Monatsversammlung do ofzehalen an eis all erëm ze gesinn. Dat ganzt ënnert dem Regime vum CovidCheck.

  Mellt iech w.e.g. am Viraus beim Jean-Claude LX1CU un. Dëst entweder per Mail op oder per Telefon um 621 362 322. Da kënnt dir dee Moment och är QSL-Kaarten ofginn an ewech huelen.

  Den nächste Rendez-Vous zu Peppeng ass also den 6. Oktober, sou wéi gewinnt ëm 19:30 Auer.

  Mir freeën eis schonns drop iech all erëm ze gesinn.
   

  Réunion mensuelle à Peppange

  Français Après consultation avec le propriétaire du San Marino à Peppange, il nous est à nouveau possible d'y organiser notre réunion mensuelle et traditionnelle sous le régime du CovidCheck.

  Veuillez svp vous inscrire à l'avance, soit par email à , soit par téléphone au 621 362 322 chez Jean-Claude LX1CU. Vous pourrez dès lors déposer et récupérer vos cartes QSL.

  La prochaine réunion à Peppangeaura donc lieu le 6 octobre, à 19h30, comme d'habitude. Nous sommes déjà impatients de vous y revoir tous.

 • Nei Adress fir d'Monatsversammlungen

  Opgepasst - Attention - Achtung -  Attention!

  Lëtzebuergesch Vun elo un sinn d'Monatsversammlungen vum RL zu Peppeng am San Marino.

  Français Le local où se tiennent les réunions mensuelles du RL est à Peppange au San Marino.

  Deutsch Die Monatsversammlungen des RL finden ab jetzt in Peppingen im San Marino statt.

  English From now on, the new address of the monthly meetings is in Peppange.

   

  Nei Adress - nouvelle adresse - neue Adresse - new address

  Pizzeria San Marino
  11 Rue de la Montagne
  L-3391 PEPPANGE