LX HF MARATHON 2006-2020

Lëtzebuergesch Hei sinn d'Resultater vun 2006 bis 2016. Félicitatiounen!

Français Voici les résultats de 2006 à 2016. Félicitations aux participants.

Deutsch Anbei die Resultate von 2006 bis 2016. Wir gratulieren den Gewinnern!

English Below you can find the final results from 2006 to 2016. Congratulations!

Results LX HF Competition 2006
Results LX HF Competition 2007
Results LX HF Competition 2008
Results LX HF Competition 2009
Results LX HF Marathon 2011
Results LX HF Marathon 2012
Results LX HF Marathon 2013
Results LX HF Marathon 2014
Results LX HF Marathon 2015
Results LX HF Marathon 2016
Results LX HF Marathon 2019
Results LX HF Marathon 2020

 

LX HF Marathon 2021

Lëtzebuergesch Den RL invitéiert erëm all seng Memberen nees beim LX HF Marathon 2021 matzemaachen. Denkt och nach w.e.g. drun äre Log vun 2020 bis enn Januar 2021 eranzeschécken! 

Français L'association "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invite tous ses membres à participer à l’édition 2021 du LX HF Marathon. N'oubliez pas de nous envoyer votre log de 2020 jusque fin janvier 2021.

English The "Radioamateurs du Luxembourg" (RL) invites all its members to participate in the 2021 edition of the LX HF Marathon. Don't forget to send us your log of 2020 until end of January 2021!

Deutsch Wir laden alle unsere Mitglieder ein am diesjährigen LX HF Marathon 2021 teilzunehmen. Vergesst bitte nicht euer Logbuch von 2020 bis Ende Januar 2021 einzusenden.

English Rules (pdf)
Français Règlement (pdf)