Lëtzebuergesch Hei sinn d'Resultater vun de beschten DXer säit 2005.

Français Voici les résultats des meilleurs opérateurs depuis 2005.

Deutsch Hier die Resultate des besten DXer seit 2005.

English Here are the scores of the top DXers since 2005.