Lëtzebuergesch Säit Haut, 20.06.2014 ass den D-Star HotSpot LX0RL nees an Betrib.

Leider wor den Raspberry Pi nët méi ze retten, sou dass mir en neien hunn missten fir den Shack zu Esebur besuergen.
Glécklecherweis hat den DVAP Dongle keen Wasser ofkritt, sou dass die aner Komponenten nach ëmmer die selwecht sinn.

D’ Frequenz huet och nët geännert.
Den HotSpot leeft nach ëmmer op 70cm simplex, 433.575MHz.