Lëtzebuergesch Den Dippëcher D-STAR Relais LX0DRD ass leider bis op weideres QRT. 

De Blëtz hat während engem Donnerwiedr an de Mast ageschloen an eist Equipementer deelweis zerstéiert. Mir schaffen drun fir alles ze kontrolléieren an ze reparéieren oder ze ersetzen.  

English Unfortunately, our D-STAR repeater LX0DRD, located in Dippach is QRT for an undefined period of time.

The antenna mat got struck by lightning during a thunderstorm and some of our equipment got destroyed.