Lëtzebuergesch Den Dippëcher D-STAR Relais LX0DRD ass ass den 25.9.2022 geingt 15h00 erem a Betrib geholl ginn. De Blëtz war während engem Donnerwiedr an de Mast ageschloen an hat eis Equipementer deelweis zerstéiert.

Op der Platz woren den LX1CU, LX1JM, LX1IQ an den LX1TB. E grousse Merci un den LX3JL, de Jean-Luc deen d‘Operatiounsverstärker agebaut huet.
 

English The D-STAR Repeater LX0DRD was put back into operation on 25.9.2022 at 15:00.