Lëtzebuergesch Am Kader vum Youngsters On The Air Working Group vun der IARU Region 1 ass vum 1. bis den 31. Dezember, genau wéi d’läscht Joer, rëm de YOTA Mount. An deem Mount sollen international, speziell Jugend-Statioune QRV ginn, fir d’Äiss e bëssen ze briechen, dass jonk Leit rëm méi de Mikro an de Grapp huelen. Lëtzebuerg mecht mam Ruffzeechen LX4YOTA mat.

Jonk Memberen si wëllkomm fir dat Ruffzeeche während engem oder e puer Deeg ze aktivéieren. Falls dir jonk Leit kennt déi nach keng Lizenz hunn an déi sech awer fir den Hobby intresséieren, ass dëst och d’Geleeënheet fir dass si et mol zesumme mat engem vun eise Youth-Koordinatoren eng Kéier kennen ausprobéieren. 

Falls der intresséiert sidd kennt der iech beim Youth-Working Group am beschte per Mail op mellen.

Et wäert och dëst Joer rëm een Diplom vun der IARU ausgeschafft ginn, d’Konditioune wäerten bis Ufank Dezember op der Homepage vun der YOTA publizéiert ginn.

English In order to promote amateur radio amongst young people, the Youngsters On The Air Working Group IARU Region 1 inititated the YOTA Month from December 1st to December 31st, 2015. Luxembourg will participate with the callsign LX4YOTA, which youngsters can activate during a few days.

If you are interested to participate, please don't hesitate to contact our Youth-Working Group per email via .

You'll find more details on the official YOTA Site.

For this event please QSL via OM2FY and by OQRS (Online QSL Requests).
More info: www.ham-yota.com/december-yota-month/qsl-info/