Eis alljärlech Generalversammlung ass den 12. Mäerz zu Mondorf.

Hei gëtt och de President fir an eise Comité gewielt, RL-Memberen déi fir dëse Posten kandidéiere wëllen, sollen sech bei eiser Vize-Presidentin mellen ().

Genau Detailer an der Invitatioun fir d’AG 2023.

 Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 12 mars à Mondorf.

Cette année-ci auront également lieu les élections du président du RL. Veuillez envoyer vos candidatures pour ce poste à notre vice-présidente (). 

Une invitation détaillée vous parviendra par courrier.

ProcurationRL_Procuration_2023.pdf
Einladung RL_AG_2023_Einladung.pdf