Welcome to the new RL Homepage

English We are proud to present you the new homepage of the RL (Radioamateurs du Luxembourg).

The old page has been switched completely to a new CMS which gives the Editors more flexibility and the Users a more integrated experience. Also the website is now suited to be viewed on mobile devices.

Lëtzebuergesch Mir freeën eis iech déi nei Internetsäit vum RL (Radioamateurs du Luxemburg) virstellen ze kënnen.

Déi al Säit gouf komplett  op e neien CMS ëmgestallt. Dëst dierft et eise Redakteren d’ Aarbecht méi einfach maachen an de Memberen méi Méiglechkeete ginn. Och kann déi nei Säit elo vill besser op mobile Geräter (Handy, Tablet) gekuckt ginn.